Badanie MR

Przebieg badania MR

Po wejściu do sali badań pacjent z pomocą personelu kładzie się na elektrycznie regulowanym stole. Następnie zostaje umieszczony w gantry aparatu i ustawiony w odpowiedniej pozycji do badania. Badanie jest całkowicie bezpieczne, bezbolesne i trwa od 20 do 80 minut w zależności od typu. Otwarta przestrzeń gantry umożliwia szeroki kąt dostępu wynoszący 280 stopni, który zapewnia pacjentom dodatkowy komfort. W czasie badania pacjent może oddychać swobodnie jednak konieczne jest, aby w miarę możliwości leżał bez ruchu. Poruszenie się pacjenta podczas badania ma wpływ na jakość uzyskiwanych obrazów, co z kolei wpływa na późniejszą interpretację badania i postawienie diagnozy przez lekarza. W trakcie badania pacjent może usłyszeć charakterystyczne odgłosy związane z pracą aparatu. Przez cały czas trwania badania pacjent jest pod obserwacją personelu i w każdej chwili może się z nim skontaktować. Do niektórych badań wymagane jest podanie środka kontrastowego, który jest bezpieczny i nie powoduje reakcji alergicznych. O konieczności podania środka kontrastowego decyduje lekarz radiolog. Wynik badania przekazywany jest pacjentowi na płycie CD wraz z opisem wykonanym przez lekarza.

Badanie może być przeprowadzone u osób posiadających:

 • implanty soczewek,
 • wkładki domaciczne,
 • implanty dentystyczne, wypełnienia, mostki – nie stanowią one przeciwwskazania do badania rezonansem magnetycznym, mogą jedynie spowodować zniekształcenia obrazu tkanek w ich okolicy, przede wszystkim w obrębie jamy ustnej i nosogardła,
 • implanty ortopedyczne - sztuczne stawy, stabilizatory, śruby są wykonywane z bezpiecznego do badania MR materiału, badanie MR może zostać przeprowadzone po upływie okresu 6 tygodni od operacji,
 • klipsy hemostatyczne np. po usunięciu pęcherzyka żółciowego – pacjenci z takimi klipsami mogą być poddani badaniu MR po upływie 6 tygodni od operacji,
 • stenty w naczyniach wieńcowych – produkowane stenty są w pełni bezpieczne do badania MR, ale takie badanie można przeprowadzić dopiero po upływie minimum 8 tygodni od wszczepienia stentu. 

Przeciwwskazaniami do badania są:

 • metalowe elementy obce w tkankach miękkich (np. w oku)
 • klipsy naczyniowe
 • wszczepione rozruszniki serca
 • implanty słuchowe

Zakres badań:

 • głowy,
 • przysadki,
 • kręgosłupa
 • kości, stawów,
 • angio - badania naczyniowe głowy

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Klauzula informacyjna (RODO)