Badanie MR

Badanie Rezonansu Magnetycznego. Wprowadzenie

OBRAZOWANIE MR – Innowacyjna  metoda diagnozowania całego ciała, bez narażania pacjenta na szkodliwe promieniowanie X wykorzystywanego w aparatach RTG i tomografach komputerowych. Rezonans magnetyczny, zaraz po USG, uznawany jest za najbezpieczniejszą metodą obrazowania.

Metoda ta polega na umieszczeniu pacjenta w komorze aparatu,  w stałym polu magnetycznym o wysokiej energii, gdzie linie pola magnetycznego jąder atomów – w organizmie człowieka - ustawiają się równolegle do kierunku wytworzonego pola magnetycznego. Emitowane przez aparat dodatkowe fale radiowe, które docierając do pacjenta i jego poszczególnych tkanek wzbudzają  w nich powstanie podobnych fal radiowych (REZONANS),  które z kolei zwrotnie są odbierane przez odpowiednie cewki odbiorcze w aparacie. W praktyce Rezonatorem jest jądro atomu wodoru.

Następnie po analizie zgromadzonych danych i wykonaniu skomplikowanych obliczeń komputer przedstawia dane w formie obrazów struktur anatomicznych. Na żądanie operatora komputer dokonuje też obliczeń tak, aby przedstawić obraz anatomiczny w  dowolnie wybranej płaszczyźnie lub rekonstrukcji 3D.

System rezonansu magnetycznego umożliwia dokładne zróżnicowanie badanych struktur, szczególnie tkanek miękkich i obecnych w nich naczyń. Badanie MR pozwala na uwidacznianie urazów i chorób mózgu, dyskopatii, rdzenia kręgowego oraz stawów stanowiąc przy tym nieocenioną pomoc diagnostyczną pozwalającą obrazować obszary niedostępne dla innych metod obrazowania.

Nasza strona korzysta z plików cookies. Szczegóły w dokumencie Klauzula informacyjna (RODO)